25 września 2014 o godzinie 9.00 odbyła się próbna ewakuacja uczniów i wszystkich osób przebywających w budynku Zespołu Szkół w Bojanie. Bardzo sprawnie, bez przepychanek i zamętu nauczyciele wyprowadzili wszystkich uczniów wyznaczonymi drogami ewakuacji, pozostali pracownicy szkoły również opuścili budynek. W ciągu niespełna trzech minut gimnazjaliści, znajdowali się już na ustalonym miejscu ewakuacji, czyli na boisku szkolnym, dzieciom ze szkoły podstawowej opuszczenie budynku zajęło niespełna pięć minut. W sumie ewakuowano 414 uczniów z 22 oddziałów klasowych. Nauczyciele jak i pozostały personel poprawnie, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową wypełnili swoje obowiązki wynikające z dyrektyw tego dokumentu. 

Barbara Dziecielska