„I Ty możesz uratować komuś życie!” pod takim hasłem odbył się 7 maja 2014 r. apel w Zespole Szkół w Bojanie. Dzieci i młodzież dowiedziały się na nim o możliwości zapisywania się do Bazy Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku Kostnego. Organizatorem akcji jest Fundacja DKMSwikipedia. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i ciekawe filmy, które przybliżyły im, jak wielką wartością jest ludzkie życie i jak niewiele trzeba wysiłku, aby pomóc chorym na białaczkę, i uratować komuś życie.

Po apelu, cała społeczność szkolna wyruszyła na ulice Bojana, aby zachęcać wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Uczniowie ubrani byli na biało-czerwono, a dzieci ze Szkoły Podstawowej trzymały w rękach białe i czerwone balony, które wręczali przechodniom.Rozdawali również ulotki promujące tę akcję.

Barbara Dziecielskia