1 kwietnia 2014 r. punktualnie o godz. 9.00 uczniowie Szkoły Podstawowej w Bojanie przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. W trakcie 60 minut uczniowie musieli m.in. przeanalizować tekst opisujący wynalezienie telefonu przez Aleksandra Bella, napisać ogłoszenie dotyczące zbiórki książek i opowiadanie „Co dwie głowy, to nie jedna”, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu oraz rozwiązać zadania matematyczne. W sumie uczniowie mieli do wykonania 26 zadań sprawdzających umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. O tym, jak sobie poradzili, dowiemy się na przełomie maja i czerwca.

M. Matysek