W styczniu 2014 r. nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjnym „Planeta Energii” skierowanym do nauczycieli i uczniów klas I-III przez Grupę Energa.

 Celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych. Z powyższej oferty skorzystały klasy III szkoły podstawowej.

 

W klasie IIIa zostały zrealizowane następujące tematy:

  1. Gdy zostaję sam w domu. (Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych codziennego użytku. Uświadamianie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym. Wskazywanie sposobów postępowania w razie zagrożenia.
  2. Czy możliwe jest życie bez elektryczności?  (Wskazanie różnych sposobów wykorzystywania energii elektrycznej. Uświadomienie korzyści, jakie mamy z energii elektrycznej w życiu codziennym. Zachęcanie do oddawania elektrośmieci do odpowiednich punktów zbiórki.
  3. Bezpieczne wakacje (Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych. Rozwijanie umiejętności zachowania się w czasie burzy. Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia prądem.)
  4. Nauka przez zabawę. Poznanie strony www.PlanetaEnergii.pl /zajęcia komputerowe.
  5. Plakat na temat bezpiecznego z energii elektrycznej / edukacja plastyczna.

Uczniowie przez zabawę poznali fascynujący świat energii elektrycznej oraz rozbudzili naukowe myślenie i nieznane dotąd pasje.

Program powyższy prowadzony jest w formie konkursu. Należy zrealizować trzy tematy według scenariusza oraz dodatkowy projekt własnego pomysłu i wysłać sprawozdanie. Dziesięciu zwycięzców otrzymało już nagrody w postaci dwudniowej wizyty mobilnego centrum naukowego. Mamy nadzieję, że uzyskamy certyfikat poświadczający nasze zaangażowanie.

W marcu 2014r. zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu „Planeta Energii”. W tym roku o główną nagrodę rywalizowało prawie 500 nauczycieli i niemal 6 tys. uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce, którzy odbyli prawie 1,5 tys. lekcji dotyczących prądu elektrycznego oraz zrealizowali wiele ciekawych działań dodatkowych. Odbyły się liczne eksperymenty i doświadczenia, zajęcia z pierwszej pomocy, układanie rymowanek na temat energii elektrycznej, wycieczki do elektrowni i centrum nauki.

 Jury „Planety Energii” serdecznie podziękowało za zaangażowanie, twórczą pracę i mnóstwo nietuzinkowych pomysłów! Nie udało nam się tym razem, ale może mobilne centrum naukowe „Planeta Energii” odwiedzi nas za rok.

Wierzymy, że odbyte lekcje były dla Was niezapomnianą przygodą, którą warto kontynuować.

Gabriela Szczodrowska – Wychowawca IIIa 

/p