Dnia 20 marca 2014 r. odbył się kolejny już Dzień Otwarty Gimnazjum, na który zostali zaproszeni  rodzice szóstoklasistów  ze szkół podstawowych naszego obwodu. Wszyscy zostali serdecznie powitani przez panią dyrektor Danutę Hefta. Na tę okazję gimnazjaliści pod czujną opieką pani Aleksandry Perz przygotowali przedstawienie pt.: „Powstanie Kaszub”, w którym zaprezentowali swoje umiejętności. Jedną z ról  aktorskich zagrał nasz radny pan Jacek Nawrocki. Następnie podczas Dnia Otwartego rolę gospodarza szkoły przejął Samorząd Uczniowski, który oprowadzał przybyłych gości po obiekcie szkolnym.  Uczniowie przedstawili zebranym prezentację  dotyczącą naszego gimnazjum, w której zawarli szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły. Przygotowana przez szkołę oferta zainteresowała rodziców i pobudziła do dyskusji. Pani dyrektor omówiła plany związane z organizacją nowego roku szkolnego oraz odpowiadała na pytania rodziców.  

Promocja naszego gimnazjum przebiegła w miłej i sympatycznej  atmosferze. Zaproszeni goście podziwiali nowy obiekt szkolny, odpowiednio wyposażone sale lekcyjne oraz powstającą halę sportową.

Barbara Hulbój