17 marca po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii.

Św.PatrykNa korytarzach w tym dniu królował kolor zielony nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy. Konkurs na „najbardziej zieloną klasę” –The greenest class in our school” – w szkole podstawowej wygrała klasa VIa , zaś w gimnazjum klasa Ia.

 

Gazetki i korytarze szkolne zdobiły przepiękne plakaty konkursowe, związane z Dniem Św. Patryka. Zwycięzcami w tym konkursie zostały: Karolina Kapiszka z kl. VI a oraz Klaudia Bałwas i Małgorzata Gasiewicz z kl. I a gimnazjum. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż wszystkie prace konkursowe były bardzo ciekawe. Uczniowie podczas przerw z zainteresowaniem czytali informacje, przygotowane przez kolegów.

Ponadto na lekcjach języka angielskiego rozwiązywano quizy tematycznie związane z postacią św. Patryka oraz kulturą i historią Irlandii.

Mamy nadzieję, że obchody Dnia Świętego Patryka na stałe zagoszczą w szkolnym kalendarzu imprez.

Agnieszka Myszk