Flaga Unii Europejskiej29 i 30 października 2013 roku w klasach III-VI SP i I-III Gimnazjum przeprowadzone zostały warsztaty, których celem było dostarczenie w możliwie jak  najbardziej interaktywny sposób wiedzy na tematy z zakresu spraw europejskich i polskiej polityki zagranicznej.

Najmłodsi uczestnicy zajęć kojarząc bajkę z danym państwem poznawali położenie geograficzne, kulturę i kuchnię danego regionu, a także barwy narodowe wybranych krajów, ich stolice, flagi i charakterystyczne budowle. Starsi uczniowie natomiast zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami z procesu integracji europejskiej, jego skutkami oraz miejscem Polski w procesie integracji Europy. Nie zabrakło także wielu zaskakujących ciekawostek!

W trakcie warsztatów wykorzystane zostały aktywizujące i interaktywne metody nauczania. Uczniowie bardzo chętnie włączali się w pracę na lekcjach, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę o Unii Europejskiej. Zajęcia przeprowadziły panie: Agata Birecka i Magdalena Szymczuk z Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Katarzyna Kolka