11 października 2013 roku w Zespole Szkół w Bojanie, jak każe tradycja, odbyła się wyjątkowa akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział: dyrekcja i nauczyciele szkoły, pracownicy obsługi, młodzież oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Szemud – pan Ryszard Kalkowski, ksiądz proboszcz Piotr Maciołek oraz ksiądz Piotr Zieleziński.

Akademię przygotował Samorząd Uczniowski (gimnazjum i SP) pod kierunkiem opiekunów samorządu. Młodzież naszej szkoły dziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji za trud i serce włożone w nauczanie i wychowanie. Uczniowie przedstawili humorystyczny program słowno-muzyczno-taneczny na temat pracy nauczycieli oraz krótki rys historyczny Komisji Edukacji Narodowej. Były także wiersze, podziękowania, chwile wzruszenia oraz kwiaty, laurki i upominki… Uroczystość uświetniły stosowne do okazji przemówienia pani dyrektor Danuty Hefta oraz pana wójta Ryszarda Kalkowskiego.

 

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka – to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.
I zważ, nie popchną tego wstecz,
Ani pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz,
Lecz umie doskonale…

 

– Te słowa polskiego poety i pisarza –  Ignacego Balińskiego odżywają co roku na nowo – w Dzień Edukacji Narodowej.

Katarzyna Kolka