Co roku w naszej szkole przeprowadza się próbną ewakuację uczniów, pracowników jak i wszystkich osób przebywających na terenie Zespołu Szkół w Bojanie. Ćwiczenie ewakuacji ma na celu wdrożenie odpowiednich zachowań, szczególnie opanowania strachu i sprawnego, zgodnego z zasadami ewakuacji opuszczenia budynku.  26 września 2013 r. o godzinie 11.00 odbyła się próbna ewakuacja. Ze względu na budowę hali sportowej w tym roku zostały zmienione drogi i wyjścia ewakuacyjne jaki i miejsce zbiórki. Pomimo zmian, szczególnie zmniejszonej liczby wyjść ewakuacyjnych,  nauczyciele bardzo sprawnie wyprowadzili wszystkich uczniów wyznaczonymi drogami ewakuacji. Pozostali pracownicy szkoły również bez zarzutu dostosowali się do nowych warunków ewakuacji. Młodzież opuściła szkołę w zaledwie dwie i pół minuty, osiągając bardzo dobry czas ewakuacji, natomiast dzieci ze szkoły podstawowej w ciągu niespełna pięciu minut. Wszyscy ustawili się w wyznaczonych miejscach zbiórki, gdzie spokojnie czekali na dalsze polecenia kierujących akcją ewakuacyjną. W sumie ewakuowało się 319 uczniów z 19 oddziałów klasowych. Nauczyciele jak i pozostały personel poprawnie, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową, wypełnili swoje obowiązki wynikające z dyrektyw tego dokumentu.