18 września 2013 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2013/14.

Wyniki wyborów:

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Mikołaj Nowak (VI b) – przewodniczący
Karolina Jagielska (VI a)
Adriana Dettlaff (VI a)

Opiekunem SU Szkoły Podstawowej została p. Aleksandra Wesołowska

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum:

Ewelina Dempc (II a) – przewodnicząca
Natalia Rejmus (III a)zastępca
Jan Kotowski (II b)sekretarz
Magdalena Wodniczak (I b)skarbnik

Opiekunem SU Gimnazjum została p. Katarzyna Kolka.

Wszystkim członkom Zarządu Samorządu Uczniowskiego życzymy owocnej współpracy!