SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TELETURNIEJU WIEDZY
O FELIKSIE CIEPŁUCHU I HISTORII WSI BOJANO

Wieś Bojano ma bogatą historię. Najstarsza źródłowa wiadomość o tej miejscowości pochodzi z 1311 r. oraz w dokumencie z 1402 r., gdzie nazwa wsi widnieje jako Boyan. Wielu zasłużonych ludzi zapisało się na jej kartach. Jednym z nich był kierownik szkoły bojańskiej Feliks Ciepłuch (ur. 12.05.1905 r.-zm. 22.03.1940 r.), aby nie zaginęła o nim pamięć i o innych wspaniałych ludziach tej ziemi, szkoła organizuje od wielu lat konkursy wiedzy dotyczące historii naszej wsi. Wiedzę czerpiemy z książki pana Bolesława Borka pt.”Bojan”. Pan Bolesław Bork był dyrektorem szkoły w Bojanie w latach 1959 – 1989.

 

W zeszłym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy konkurs w formie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego zainteresowania ze strony uczniów. W tym roku postanowiliśmy po raz drugi zaprezentować konkurs w tej samej formie. Do udziału zaprosiliśmy klasy czwarte. W marcu odbyły się testy z których wyłoniliśmy dwunastu uczestników teleturnieju. W piątek 26 kwietnia 2013 r. odbył się drugi etap konkursu wiedzy pt.”Feliks Ciepłuch – Historia wsi Bojano”. Teleturniej poprowadzili gimnazjaliści Marcel Małż i Jan Kotowski. O piękną oprawę muzyczną zadbał uczeń klasy szóstej Kacper Krupa, a o szatę graficzną pytań postarali się uczniowie uczęszczający na szkolne koło historyczne. Walka pomiędzy uczestnikami teleturnieju była niezwykle zacięta. Podobnie jak w zeszłym roku przez 30 min. nie odpadł żaden z zawodników, trzeba było posłużyć się pytaniami, które dotyczyły wiedzy z tematyki bogów greckich i wiedzy ogólnej. Najlepszymi zawodnikami, którzy wykazali się niesamowitą wiedzą byli:

  • Michał Grabiński,
  • Szymon Heland,
  • Aleksandra Daniłowska

Są to uczniowie uczęszczający do klasy IVB. Zawodnicy otrzymali słodkie upominki.

Podczas teleturnieju wszyscy bawili się świetnie i to zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Najlepiej uczymy się i zapamiętujemy poprzez zabawę i to  nam się udało, a nasza szkoła może być dumna, że wśród społeczności szkolnej mamy tak wspaniałą, zdolną młodzież.

mgr E. Gorczyńska