Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na terenie Gminy Wejherowo w dniu 20.04.13 r. odbyły się uroczystości patriotyczne przy pomniku głównym w Piaśnicy wikipedia, poświęcone pamięci tysiącom pomordowanym w II wojnie światowej Polaków.

Nasza szkoła uczestniczyła z dumą w tym ważnym wydarzeniu, które przybliżyło nam  historię naszego regionu. Delegacja nauczycieli wraz z dyrekcją szkoły oraz pocztem sztandarowym reprezentowała Gminę Szemud na tym corocznym apelu poległych na polu chwały.

Barbara Hulbój