Aby ukończyć szkołę podstawową każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu zwanego kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma on skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Niezależnie od tego jak dany uczeń napisze, wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na rekrutację do gimnazjum. Wyniki  są ważną informacją nie tylko dla szkoły, do której dany uczeń uczęszcza, ale również dla szkoły, w której będzie realizował obowiązek w przyszłym roku szkolnym. CKE podkreśla, że test ma po prostu pokazać, jaki jest poziom wiedzy dzieci, które kończą podstawówkę.

 

Test przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdza wiedzę uczniów z zakresu  j. polskiego, matematyki, przyrody i historii. Są to pytania otwarte i zamknięte, testowe. Uczniowie muszą też napisać dłuższą wypowiedź na podany temat. Umożliwia on również uczniom zapoznanie się z formułą egzaminu, co będzie niewątpliwie przydatne na kolejnych etapach edukacji szkolnej. Schemat sprawdzianu nie zmienia się od lat. Czas trwania testu to 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami  może być przedłużony o 30 minut.  Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie  przystąpił do sprawdzianu  w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie – 4 czerwca. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok. Wyniki poznamy prawdopodobnie pod koniec maja, kiedy to pracę zakończy komisja sprawdzająca. Umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami. Test sprawdzający kompetencje uczniów odbył się w całej Polsce 4 kwietnia o godzinie 9.00 i przystąpiło do niego 362 tys. uczniów z ok. 13,5 tys. W tym roku uczniowie mieli do napisania "List zachęcający koleżankę lub kolegę do przeczytania książki, którą uważają za ciekawą"  musieli też m.in. odpowiedzieć na pytanie po co człowiekowi jest potrzebny alfabet, a także na pytania dotyczące fragmentu książki Marii Nagajowej „Sztuka dobrego pisania i mówienia Warszawa 2003”. Do napisania była również krótka forma pisemna "Dlaczego warto poprawnie mówić po polsku". W części matematycznej trzeba było m.in. obliczyć ile litrów wody spadło na metr kwadratowy ogrodu, znając liczbę wody w całym ogrodzie. Miejmy nadzieję, że uczniowie z naszej szkoły nie mieli z odpowiedzią na te pytania większych problemów.

Wszystkim szóstoklasistom życzymy jak najlepszych wyników.

JK