W naszej szkole w styczniu i lutym 2013 r. zrealizowano inicjatywę „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Nauczyciele zapoznali się  z ofertą edukacyjną na stronach internetowych. Rodzice otrzymali folder na temat zagrożeń i możliwości uzyskania pomocy oraz wskazówki, gdzie szukać materiałów i filmów edukacyjnych.

Na stronie internetowej naszej szkoły ukazała się informacja o realizacji zajęć z zakresu profilaktyki przemocy w Internecie. Wskazano adresy stron internetowych oraz zaproponowano kursy z zakresu bezpieczeństwa on-line.

Aby dotrzeć do każdego ucznia nauczyciele informatyki i zajęć technicznych w styczniu i lutym przeprowadzili warsztaty  według scenariuszy i materiałów edukacyjnych programu „Dziecko w Sieci”.

 

W klasach I i II  szkoły podstawowej przeprowadzone zostały po dwie  lekcje w każdej klasie  na podstawie scenariusza „Przygody Plika i Foldera w Sieci”. W klasach III szkoły podstawowej przeprowadzono lekcje według scenariusza „Owce w Sieci”.

 W ramach kółka z informatyki dla klas I-III odbył się pokaz kreskówek „Owce w Sieci” wraz z tworzeniem własnej bajki na temat bezpieczeństwa w Sieci. Dzieci poznały także zasady tworzenia haseł.

W klasach IV, V, VI  w ramach lekcji  informatyki  zrealizowane zostały zagadnienia na podstawie  scenariuszy "3… 2… 1… Internet!" . Omówiono także zasady netykiety.

W gimnazjum nawiązano do kampanii „W którym świecie żyjesz?” realizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Na zajęciach technicznych i informatyki przeprowadzono lekcje wg scenariusza” „Dzień z życia”. Młodzież analizowała swój czas spędzony przed komputerem i sposób korzystania z telefonów i Internetu.

Na holu głównym naszej szkoły w lutym przygotowano wystawę związaną z bezpieczeństwem w Sieci. Chętni uczniowie przygotowali plakaty na temat ”Wszystko naraz”, „Każdy kontakt zostawia ślad”, „Złapani w Sieć” itp. Gazetki przedstawiały także informacje o danych osobowych oraz o sposobach tworzenia hasła.

Po rozpropagowaniu akcji wśród dzieci i rodziców szkoła opracowała także procedury  reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy.  Korzystaliśmy z przewodnika dla szkół pt.: ” Jak reagować na cyberprzemoc?”.

Nasza biblioteka wzbogaciła się o zestaw materiałów edukacyjnych (DVD) na temat bezpieczeństwa dzieci pt.: „Szkoła bezpieczna w Sieci” oraz magazyny o bezpieczeństwie w Internecie a także plakaty,  które rozwieszone zostały na terenie szkoły.

Wszyscy uczniowie zapoznani zostali z zasadami bezpiecznego serfowania. Akcja „Serfuję. Respektuję.” powiodła się. Wszystkim zaangażowanym nauczycielom i uczniom i rodzicom dziękujemy za współpracę.

Gabriela Szczodrowska-  nauczyciel informatyki