W dniu 06. 02. 2013 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria  I – klasy IV – VI szkoły podstawowej, kategoria II – klasy I – III gimnazjum.

Celem turnieju było zachęcanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, rozwijanie logicznego myślenia oraz nawiązywanie  kontaktów między szkołami. Szkoły, które zgłosiły chęć udziału w turnieju reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły uczniów. Zadania konkursowe przygotowane były przez nauczycieli przyrody, biologii, fizyki, chemii i matematyki ZS w Bojanie; składały się z testu i zadań otwartych. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut.

 

W turnieju uczestniczyły trzy szkoły podstawowe z: Częstkowa, Szemudu i Bojana oraz jedno gimnazjum z Bojana – w sumie 12 uczniów.

Wynik turnieju został ogłoszony bezpośrednio po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań i podliczeniu punktów zdobytych indywidualnie i zespołowo przez szkoły. Każdy uczeń mógł otrzymać maksymalnie 26 punktów.

Największą ilość punktów w kategorii szkół podstawowych otrzymali uczniowie:

  1. Dorota Chańko sp. Szemud – 24 punkty: I miejsce,
  2. Magdalena Wodniczak sp. Bojano – 24 punkty: I miejsce,
  3. Maria Kukułowicz sp. Szemud – 22 punkty: II miejsce.

Największą ilość punktów w kategorii gimnazjów otrzymali uczniowie:

  1. Bartosz Śledź – 20 punktów: I miejsce,
  2. Krystian Kąkol – 16 punktów: II  miejsce,
  3. Natalia Damaszke – 13 punktów: III miejsce.

Nagrodami za pierwsze, drugie i trzecie miejsca były mapy Europy i Świata oraz układy okresowe pierwiastków. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za miejsce lub za udział w turnieju. Uczniowie i nauczyciele zostali poczęstowani ciastkami i napojami i pełni wrażeń, w dobrych nastrojach udali się w drogę powrotną lub na dalsze lekcje.