Szanowni Rodzice

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole. Pomoc ta przysługuje już przy kryterium dochodowym do 684,- zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym wniosek.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się jako 250 zł x 1 ha przeliczeniowy.

Wnioski o pomoc socjalną i wzór zaświadczenia o dochodach na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Osoby, które pragną skorzystać z pomocy od stycznia 2013 r. powinny złożyć kompletne wnioski do 15 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie. Przed przyznaniem pomocy w zakresie dożywiania konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Zasady pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn.zm.).

Telefon do GOPS-u:  (58)  676 44 25.