W piątkowe popołudnie, 12 października br., w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Edukacji Narodowej, będący wyrazem uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli. W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja i Nauczyciele naszej szkoły, Księża i Radni z Bojana, Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Bojanie, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców oraz brać uczniowska Zespołu Szkół w Bojanie.

Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Hefta, która przekazała wszystkim pracownikom szkoły gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania za rzetelnie wykonywaną pracę. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum. Obok wiadomości historycznych, dotyczących Komisji Edukacji Narodowej oraz piosenek i poezji, najciekawszym punktem programu okazał się skecz przedstawiający humorystyczne scenki o tematyce szkolnej, który wywołał wśród publiczności salwy śmiechu i gromkie brawa.

Uroczystość uwieńczyły życzenia oraz symboliczne upominki własnoręcznie przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej, podarowane wszystkim pracownikom szkoły.

Katarzyna Kolka