Dzień 10 października 2012 roku w Zespole Szkół w Bojanie upłynął pod znakiem błogosławionego Jana Pawła II. Właśnie tego dnia wspominaliśmy naszego wielkiego rodaka z okazji obchodów kolejnego Dnia Papieskiego.

Na uroczystym apelu, który poprowadziła p.Barbara Dziecielska, cała nasza społeczność szkolna miała możliwość zapoznania się z nauką papieża o rodzinie,gdyż tegoroczny dwunasty już Dzień Papieski nosił tytuł „Jan Paweł II- Papież Rodziny”.

Hasło „rodzina”, uczniowie musieli odgadnąć, rozwiązując olbrzymią krzyżówkę. Pytania były wyświetlane za pomocą projektora. Ci, co udzielali prawidłowej odpowiedzi, otrzymywali w nagrodę od p. Basi książeczki-zawierające quizy religijne. Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie, a jednocześnie przyswajaliśmy wiedzę o Janie Pawle II. Kiedy ostatnie hasło zostało odgadnięte nastąpiła dalsza część apelu – prezentacja multimedialna zawierająca streszczenie nauk ojca świętego na temat rodziny i małżeństwa.

Franciszka Korbolewska