08.10.2012 r. przybył do Zespołu Szkół w Bojanie przedstawiciel Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej – p. Alicja Szostek, aby przeszkolić naszych wolontariuszy (uczniów z podstawówki i z gimnazjum) działających w Szkolnych Kołach Caritas.

Myślą przewodnią warsztatówbyła-wyobraźnia miłosierdzia. Podczas tego szkolenia nasi uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym, co mogą innym dać angażując się w wolontariat, w jaki sposób przeprowadzić skuteczną akcję charytatywną, jakie cechy osobowościowe powinien posiadać wolontariusz.

 

Joasia Wodniczak z kl. IVa przeczytała nam przypowieść o miłosiernym Samarytaninie z Ewangelii wg św. Łukasza. W oparciu o biblijny tekst wyciągnęliśmy następujące wnioski:

1. Jezus zmienia pytanie z: „kto jest moim bliźnim?” na: „czyim bliźnim ja jestem jako wolontariusz?”

2. Musimy zobaczyć potrzebującego.

3. Pochylić się nad potrzebującym.

4. Wzruszyć się  (empatia)

5. Udzielić pomocy na miarę moich możliwości (tak jak to uczynił Samarytanin).

6. Umieć poprosić o dalszą fachową pomoc.

7. Pamiętać o osobie, której pomagamy.

Podczas przerwy w szkoleniu pałaszowaliśmy pyszności przygotowane przez babcię Adriany Dettlaff i Mikołaja Majera. Karolina Kapiszka przyniosła nam wyśmienite „ciacho” upieczone przez mamę.

Dziękujemy !  Prosimy o jeszcze.

Czterogodzinne szkolenie minęło bardzo szybko i po jego zakończeniu uczniowie powrócili do zajęć lekcyjnych. Przez cały czas trwania warsztatów obecni byli opiekunowie Szkolnych Kół Caritas – Franciszka Korbolewska i ksiądz Piotr Zieleziński.

Uczestnicy warsztatów na pewno wiele zyskali. Nabyli umiejętności z zakresu tworzenia planów i projektów akcji charytatywnej, poznali strukturę SKC, nauczyli się współpracować ze sobą ale najważniejsze jest to, iż przekonani są, że „czas to miłość”, a nie „czas to pieniądz” jak się zazwyczaj mówi.

Wolontariusz ofiaruje potrzebującym swój czas, bowiem kieruje się miłością bliźniego.

Franciszka Korbolewska