Dnia 5 października w Zespole Szkół w Bojanie obyło się uroczyste spotkanie inwestorów hali sportowej z dyrekcją placówki. Zebrani na czele z Wójtem Gminy Szemud Zbigniewem Engelbrechtem uwieńczyli inicjatywę projektu sali gimnastycznej podpisaniem umowy z wykonawcą. To już ostatni krok ku spełnieniu marzeń uczniów, rodziców i pedagogów. Teraz pozostaje tylko podziwiać jak inwestycja rozbudowuje się i czekać na efekt finalny.

Szczególne podziękowania za starania dołożone w inicjatywę budowy sali gimnastycznej należy skierować w stronę pana wójta Zbigniewa Engelbrechta, przewodniczącego Grzegorza Lasowskiego, państwa Mierzejewskich oraz Radnych gminy. Społeczność uczniowska i grono pedagogiczne pragną także wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, przyczynili się do inicjatywy budowy hali sportowej.

Miejmy nadzieję, że sala przez długie lata będzie służyła uczniom i lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji stworzy młodzieży możliwości wszechstronnego i prawidłowego rozwoju w sferze fizycznej oraz emocjonalnej, poprawi również stopień sprawności ruchowej. Da możliwość rozwijania talentów oraz zainteresowań w dziedzinie sportu, a także umotywuje młode pokolenie do samorozwoju. W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce do integracji społeczności lokalnej i aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Będzie to miejsce organizowania spotkań kulturalnych i oświatowych.

Monika Brzozowska