Gołąb„Oby na ziemi zwyciężył pokój”. Pod takim hasłem obchodzi się co roku 21 września. Międzynarodowy Dzień Pokoju wikipedia jako święto zostało ustanowione w 1981 roku podczas dorocznej wrześniowej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych wikipedia dla upamiętnienia idei pokoju między narodami. Początkowo święto obchodzone było w trzeci wtorek września, ale w 2001 roku ustalono stałą datę – 21 września.

Międzynarodowy Dzień Pokoju jest niejako wezwaniem i apelem do wszystkich państwa świata przez ONZ do zawieszenia broni choćby na 24 godziny tego dnia i zrezygnowania z konfliktów, przemocy i wrogości. W tym dniu co roku wraz z innymi organizacjami podejmowane są wspólne działania propagujące pokój na świecie. W niektórych szkołach organizowane są specjalne apele, a dzień ten upamiętnia się minutą ciszy.

W naszej szkole Międzynarodowy Dzień Pokoju odbył się 05.010.2012. Przygotował go samorząd uczniowski szkoły podstawowej  i  gimnazjum oraz uczniowie klas II – VI oraz I – III gimnazjum które zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, w trakcie którego wykorzystały utwór Michaela Jacksona „Heal the World” który oddaje ideę krzewienia pokoju nie tylko wśród rówieśników. Zarówno piosenka, jak i teledysk wywarły na uczestnikach spotkania ogromne wrażenie.

Międzynarodowy Dzień Pokoju zachęca nas do refleksji nad tym jak miałby wyglądać nasz świat w przyszłości. Jak go postrzegamy i co możemy zrobić, aby był to świat z naszych marzeń. Nie świat gdzie jesteśmy dla siebie wrogami, ale świat przyjaciółmi.

Może to spotkanie stanie się dla nas refleksją. Pomyślmy o naszym pokoleniu i powiedzmy, że chcielibyśmy lepszego świata dla naszych dzieci i dla dzieci naszych dzieci.. Zastanówmy się , co my możemy zrobić dla Pokoju w domu, w szkole ,naszej miejscowości i na świecie.

Beata Dunst