26 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bojanie odbyło się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy osobiście znali, bądź byli uczniami Feliksa Ciepłucha – jednego z kierowników szkoły w Bojanie. Wśród niezwykłych gości byli: p. Jadwiga Dargacz, p. Teodor Potrykus, p. Bronisław Grablowski, p. Józef Szczodrowski. Swoją obecnością zaszczycili nas również radni gminy Szemud: p. Jacek Nawrocki i p. Kazimierz Mach oraz sołtys Bojana p. Wojciech Korbolewski. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu pt. „Łączymy pokolenia”. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali przepiękny występ artystyczny. Dzieci uczęszczające na lekcje języka kaszubskiego wystąpiły w tradycyjnych strojach regionalnych i zaśpiewały alfabet kaszubski i piosenki w tymże języku. Nad całością czuwała Elżbieta Halman – nauczycielka języka kaszubskiego w naszej szkole. Uczniowie klas szóstych, pod kierunkiem p. Elżbiety Gorczyńskiej, wzięli udział w teleturnieju 1 z 10, w którym wykazali się ogromną wiedzą na temat życia i działalności Feliksa Ciepłucha. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie nagrody. Następnie każdy z przybyłych gości podzielił się wspomnieniami związanymi z Feliksem Ciepłuchem. Opowiadali anegdoty i zdarzenia z lat dziecięcych i młodzieńczych, wspominali z rozrzewnieniem dawnego nauczyciela. Wieczór przebiegał w przesympatycznej atmosferze. Tego typu spotkania są żywą lekcją historii, łączą pokolenia.

Maria Matysek