„ Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to,
abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać
mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka.”

                                               Janusz Korczak

W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka 26 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Dzień Korczaka. Dla uczczenia Roku Korczaka przybliżono uczniom postać pedagoga Janusza Korczaka. Uczniowie zapoznali się z sylwetką tego wielkiego człowieka dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej. Uczniowie klas I-III obejrzeli film „Król Maciuś I” nakręcony na podstawie powieści Janusza Korczaka, natomiast uczniowie klas IV-VI i Gimnazjum obejrzeli Film Andrzeja Wajdy pt. „Korczak”. Jest to film historyczny oparty na biografii Janusza Korczaka oraz faktach z II Wo jny Światowej. Wykorzystano w nim autentyczne zdjęcia z getta warszawskiego. Został nakręcony w technice czarno-białej. Scenariusz został oparty na podstawie pamiętnika Janusza Korczaka. Akcja dzieła rozgrywa się podczas II Wojny Światowej w domu sierot dla dzieci żydowskich, a następnie w warszawskim getcie. Film pokazuje m. in. walkę głównego bohatera z okupantem, bezwarunkową miłość i poświecenie dla dzieci oraz stosunek hitlerowców do ludności pochodzenia żydowskiego.  Film „Korczak” ze względu na wymowę, przesłanie oraz grę aktorów jest wspaniałym dziełem historyczno-biograficznym i piękną lekcją historii.

Maria Matysek