Uczniowie klasy IIa pod kierunkiem: Lucyny Hryciuk i Renaty Lassin realizowali projekt edukacyjny pt. Z wizją czy bez wizji? Podczas kilkutygodniowych spotkań uczniowie wykonywali różne zadania dostosowane do własnych zainteresowań i uzdolnień. Solidna praca przyniosła oczekiwane efekty.

Jedna z grup, w której skład wchodziły uczennice: Marita Rangotis, Anna Herman, Andżelika Grablowska i Karolina Hebel, przygotowała informacje na temat historii radia i telewizji, a najważniejsze wydarzenia przedstawiono na osi czasu w formie plakatu. Oprócz tego opracowano kwestionariusz ankiety na temat: Radio czy telewizja? Sondę  przeprowadzono wśród uczniów gimnazjum, a jej wyniki oraz sformułowane wnioski przedstawiono  w postaci wykresów na plakatach.

 

Kolejne zadanie polegało na przedstawieniu sylwetek dziesięciu najlepszych polskich dziennikarzy radiowych i telewizyjnych.  Uczennice: Weronika Chmura, Martyna Perz i Monika Bojke  przygotowały plakat o każdej postaci. Dodatkowo przeprowadzono plebiscyt na najpopularniejszego dziennikarza wśród gimnazjalistów, a  wyniki przedstawiono w formie diagramu.

W projekcie nie zabrakło również prezentacji multimedialnej o najpopularniejszych gatunkach radiowych i telewizyjnych. Uczniowie poradzili sobie również z  nagraniem programu telewizyjnego o prawdzie i kłamstwie w mediach. Zadania te wykonali: Bartosz Śledź, Tomasz Jaranowski, Robert Radomski, Szczepan Woźniak i Damian Jagielski.

Uczniowie realizujący projekt mieli również okazję przygotować audycję radiową. Wybrano dość popularną formę audycji – wywiad, który uczennice: Weronika Chmura, Martyna Perz, Monika Bojke przeprowadziły z uczniami gimnazjum i nauczycielami.

Uczniowie klasy IIa wykazali się umiejętnością planowania i poszukiwania informacji  z różnych źródeł. W pracy okazali się systematyczni, samodzielni i kreatywni. Potrafili również współpracować w grupie rówieśniczej i z nauczycielami. Dlatego wzorowo oceniono pracę uczniów przy realizacji projektu pt. Z wizją czy bez wizji?

L. Hryciuk i R. Lassin