We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się VI edycja Programu społecznego „Szkoła bez przemocy" prowadzona w naszej szkole  przez panią R. Lassin. Głównym celem programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie. Aby skutecznie zwalczać  zjawisko agresji, Gimnazjum w Bojanie przystąpiło do kampanii społecznej Szkoły bez przemocy. W celu zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec przemocy przeprowadzono liczne lekcje wychowawcze dotyczące problemu agresji i przemocy, realizowano różne  konkursy.

Przeciwdziałając problemom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w styczniu 2012 roku w naszej szkole odbył się Tydzień Profilaktyki. Każdego dnia podejmowano różne zadania, których celem było zrozumienie potrzeby życia zgodnie z najważniejszymi wartościami człowieczeństwa. Pomysłodawcą i organizatorem działań była pedagog Renata Lassin.

 

Jednym z głównych działań w kampanii było zwrócenie uwagi na problem Cyberprzemocy.  Uczniowie wzięli udział w konkursie ogólnopolskim na opracowanie najciekawszego Kodeksu Fair Play.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem  był  konkurs, który polegał na  opracowaniu Hymnu Kibica. Uczennice klasy Ia napisały tekst, koledzy z klasy IIa przygotowali oprawę muzyczną. Tak powstało nagranie muzyczne naszej propozycji Hymnu Kibica.

W całym roku szkolnym wiele uwagi poświęcono przyjaźni. Przeprowadzono również konkurs literacki. Uczniowie bardzo licznie pisali wiersze i rymowanki o przyjaźni.

Na zajęciach plastycznych przygotowano także prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na holu szkoły.

Uczniowie klasy IIIa: Patrycja, Iza i Bartek  wraz z pedagogiem przeprowadzili warsztaty o przyjaźni dla swoich młodszych kolegów. W warsztatach tych uczestniczyły klasy Ia i Ib.

Jedno z problemów, które poruszono w tygodniu profilaktyki to uzależnienia. Klasy drugie przygotowały plakaty przedstawiające problem uzależnień.

Dużym przeżyciem dla uczniów klasy Ia i Ib było spotkanie z pracownikami Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Panie opowiedziały o działalności Hospicjum a także o swoich podopiecznych.