W naszym gimnazjum przy Zespole Szkół w Bojanie w miesiącu lutym i marcu 2012 r. zorganizowało lekcje na temat bezpieczeństwa w sieci z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W ramach akcji informacyjnej w naszej szkole  przygotowana została gazetka na temat zasad postępowania w Internecie. Netykieta  została zapisana na kolorowych jabłuszkach.

 

Przeprowadzono lekcje informatyki i techniki według scenariusza zajęć „W sieci”. Jako program edukacyjny skierowany  był do uczniów gimnazjum i dotyczył bezpieczeństwa w Internecie.  Ta kolejna propozycja edukacyjna została opracowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Microsoft. Scenariusz można odszukać w serwisie www.dzieckowsieci.fdn.pl.

 W czasie zajęć odbyła się projekcja filmu, który pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Program talk-show prowadzi piosenkarka Ewa Farna.

Chętni uczniowie gimnazjum zarejestrowali się na autorskiej platformie edukacyjnej i odbyli kursy e-learning "Znajomi-Nieznajomi.pl", który jest dostępny na http://fdn.pl/kursy/. Kurs składa się z 10 modułów i uczeń zapoznany zostaje z najważniejszymi zagrożeniami w Internecie. Użytkownik kursu staje się pracownikiem portalu społecznościowego, w którym pełni rolę administratora. Rozwiązuje różne problemy związane z przemocą w Sieci. Po zalogowaniu nauczyciel śledził postępy swoich uczniów, a uczniowie po realizacji zajęć otrzymali zaświadczenie.

Wszystkim wytrwałym gratulujemy!

Gabriela Szczodrowska