27.05.2012 r. w trakcie festynu klasa IIa zaprezentowała społeczności szkolnej projekt edukacyjny pod tytułem ”Czy zdrowo się odżywiamy?”. Uczniowie pracowali od listopada 2011 r. do maja 2012 r. według wskazówek nauczycieli: Pani  Justyny Zatorskiej i Gabrieli Szczodrowskiej.

W projekcie wzięło udział 10 osób z klasy IIa: Kacper Kopański, Hanna Orlecka, Paulina Czułkowska, Kamila Dawidowska, Jakub Krauze, Kamil Dąbrowski, Robert Bonna, Natalia Olejniczak,  Olga Olszewska.

Celem projektu było wzbogacenie wiedzy o właściwym odżywianiu, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania, zapoznanie jak największej grupy uczniów z zasadami zdrowego odżywiania.

 

Opiekunowie wspierali zespół uczniowski i udzielali konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu. Ustalone zostały zasady współpracy w postaci kontraktu. Wybrano temat, określono  cele projektu, zaplanowano pracę, dokonano podziału  zadań. Uczniowie systematycznie wykonywali swoje zadania oraz zaprezentowali projekt publicznie. Dokonano oceny udziału ucznia w projekcie z uwzględnieniem aktywności na wszystkich etapach realizacji projektu. Uczniowie dokonali także samooceny własnej aktywności i całego zespołu. Wychowawca uwzględni oceny z projektu w ocenie zachowania.

Pierwszy etap prac polegał na zapoznaniu się z informacjami na temat zdrowego żywienia. Grupa projektowa przygotowała dwie prezentacje: „Zasady zdrowego odżywiania”, „Choroby wynikające z błędów żywieniowych”. Uczniowie przeprowadzili doświadczenie pt.:” W których jogurtach rzeczywiście występuje flora bakteryjna”. Następnie opracowali i przeprowadzili dwie ankiety wśród uczniów gimnazjum na temat znajomości zasad zdrowego odżywiania się. Młodzież opracowała ulotki, zawierające piramidy zdrowego odżywiania się i przepisy kulinarne na zdrowe potrawy. Uczniowie przygotowali krótki film reklamowy „ Jedz zdrowo – żyj dłużej” oraz przekąski w dniu prezentacji.

W czasie realizacji zadań uczniowie wykorzystywali programy komputerowe z pakietu Office: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentację multimedialną. Stworzyli bloga w celu prezentacji wyników ankiety. Korzystali z informacji dostępnych w Internecie na temat zdrowego odżywiania. W celu komunikacji stosowali komunikatory, pocztę elektroniczną oraz współtworzyli dokument wykorzystując Gmail’a. Tworzyli też krótki film.

Klasa IIa