Uczniowie naszego gimnazjum  przy Zespole Szkół w Bojanie wzięli udział w szkoleniu oraz egzaminie teoretycznym i praktycznym na kartę motorowerową. Test teoretyczny odbył się 17 maja 2012 r. i obejmował następujące zagadnienia: postępowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego, podstawowe manewry na drodze, znaki i sygnały drogowe, pierwszeństwo przejazdu, wyposażenie motoroweru i obsługa, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, elementy pomocy przedmedycznej.

Sprawdzenie kwalifikacji praktycznych odbyło się 23 maja 2012 r. w Miasteczku Ruchu Drogowego na terenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku pod nadzorem egzaminatora.

 

Egzaminator oceniał pozycję kierującego na pojeździe, umiejętność upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszanie z miejsca, upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,  przejazd "ósemki" bez najeżdżania na linię i nie podpierania się nogami, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu, ruszanie na wzniesieniu.

Po trudach egzaminacyjnych osiemnastu gimnazjalistów otrzyma w czerwcu kartę motorowerową. Cieszy ich się perspektywa spędzenia wakacji na skuterze. Wszystkim życzymy bezpiecznej jazdy.

W styczniu 2013 r. ulegają zmianie przepisy w zakresie wydawania karty motorowerowej. Prawo jazdy na motorower może uzyskać osoba, która ukończyła 16 lat. Szkolenie wraz z egzaminem będzie prowadzone w ośrodkach egzaminacyjnych.

Iformujemy, że nasze gimnazjum ostatni raz będzie organizatorem egzaminów na kartę motorowerową we wrześniu i październiku 2012 r. 

Uczniowie, którzy planują uzyskać kartę motorowerową w przyszłym roku szkolnym mogą już dzisiaj skorzystać z testów umieszczonych na stronach internetowych:

Nabór chętnych uczniów prowadzić będzie nauczyciel zajęć technicznych od września 2012 r. Zapraszamy.

 

mgr Gabriela Szczodrowska