22 maja 2012 roku czterdziestu jeden uczniów klas trzecich szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Bojanie przystąpiło do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2012. Organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przy jego akceptacji. Przed rozpoczęciem badania pani dyrektor Danuta Hefta życzyła uczniom osiągnięcia jak najwyższych wyników.

 

Punktualnie o godzinie 09.00 rozpoczęliśmy rozwiązywanie testu z języka polskiego. Na rozwiązanie testu, który składał się z dwóch wersji P1 i P2 uczniowie mieli czas 40 minut. Ich pierwsze zadanie polegało na przeczytaniu tekstu pt.”Nietoperze i udzieleniu odpowiedzi na siedem pytań. W następnym zadaniu dzieci dopisywały po cztery różne określenia do podanych wyrazów. W zadaniu dziewiątym uzupełniały zdania tak, aby każde było zrozumiałe, poprawne i miało sens. Ostatnie ich zadanie wymagało napisania listu, czyli pisma użytkowego na określony temat, do konkretnego adresata, w którym została przedstawiona opinia poparta uzasadnieniem. Potem nastąpiła 15 min. przerwa.

Po krótkim odpoczynku uczniowie rozpoczęli pisanie testu z matematyki, który składał się z dwóch wersji M1 i M2. Czas trwania sprawdzianu wynosił 40 minut. Pierwszym ich zadaniem było dopasować liczbę w każde okienko, następnie wstawić również w okienko odpowiednie znaki: <, >, ?.

Potem borykali się z siedmioma zadaniami tekstowymi. Musieli odgadnąć jak powinno wyglądać kolejne działanie i jego wyniki. W ostatnim zadaniu przyglądali się uważnie dyplomom, a następnie odpowiadali na pytania.

Szczegółową analizę zasobu wiedzy i umiejętności dokonały panie mgr Elżbieta Gorczyńska i mgr Mirosława Pakur.

mgr E. Gorczyńska