W dniu 11 maja 2012 r. Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie odwiedził Pan Gerd Fensterseifer – Konsul Republiki Federalnej Niemiec, aby spotkać się z młodzieżą i przedstawicielami grona pedagogicznego.
Uczniowie przygotowali i  przedstawili prezentację multimedialną na temat Niemiec. Wszyscy obecni na spotkaniu mieli okazję dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Konsul omówił zadania poszczególnych referatów oraz  przedstawił  informacje o możliwości współpracy  konsulatu ze szkołą.

Roma Doering