Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.

                                    (fragm. uniwersału ogłaszającego uchwalenie konstytucji)

27 kwietnia 2012 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Świętowanie kolejnej rocznicy wyraża potrzebę pielęgnowania chlubnych wydarzeń w historii naszego narodu.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie II klasy gimnazjum przedstawili montaż słowno – muzyczny. Zawierał on najważniejsze informacje dotyczące  faktów historycznych ważnych dla naszego narodu, a związanych z pierwszymi dniami maja. Nie zabrakło również wierszy i pieśni patriotycznych. Wśród deklamowanych tekstów znalazły się takie jak: Dniu Trzeci Maja, Głos umarłych, Targowica. Uczestników uroczystości zachwyciło wokalne wykonanie utworów, a szczególnie piosenek pt. Ojczyzna, Witaj majowa jutrzenko oraz Kocham Cię, Polsko.

Niech słowa, wiersze i pieśni będą dla nas okazją zadumy nad wielką wartością, jaką jest nasza umiłowana ojczyzna – Polska. 

L. Hryciuk