Flaga,, Witaj, majowa jutrzenko…” pod takim hasłem szkoła podstawowa obchodziła 27 kwietnia 2012 r. 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieje naszej ojczyzny są ciekawe, ale i bardzo dramatyczne. Wiek XVIII to zarówno triumf, jak i zgon Rzeczpospolitej: triumf Konstytucji 3 Maja i powolna agonia państwa polskiego, które później próbowały wskrzesić wielkie zrywy powstańcze Polaków. Tamte majowe dni to wciąż żywe karty naszej historii.

Występy naszych kolegów i koleżanek z klas VIA, VIB, IIIB przybliżyły nam realia i nastroje z czasów uchwalenia konstytucji. Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwsza w Europie, druga na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787r. Zarówno uczniowie klas szóstych jak i trzeciej starannie przygotowywali się do akademii.

 

Wcześniej klasy trzecie na zajęciach z techniki wykonały biało – czerwone chorągiewki, którymi ozdobiły swoją klasę i główny hol, gdzie odbył się apel. Natomiast klasy szóste wykonały plakaty, które zawierały ciekawe informacje na temat Konstytucji 3 Maja. Ten dzień w szkole był niezwykle uroczysty, co podkreśliły galowe stroje uczniów.

Akademię rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego. Starsi uczniowie zapoznali swoich młodszych kolegów i koleżanki z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ukazali patriotyzm ludzi walczących o dobro kraju, a także zapoznali uczniów z nastrojem ówczesnych czasów recytując piękne utwory poetyckie i śpiewając piosenki. Usłyszeliśmy w wykonaniu naszych uczniów między innymi takie wiersze jak: „Rocznica” S. Aleksandrzaka, „Na dzień 3 Maja” F. Karpińskiego,  „Czy to można zrozumieć” J. Majewskiej, „Radosny dzień” W. Grodzieńskiej, „Do narodu” J. Jasińskiego , „Trzeci Maj” M. Aret „Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasickiego i wiele innych pięknych wierszy.

Apel przebiegał w niezwykle uroczystej i podniosłej atmosferze.

mgr E.Gorczyńska