Zaraz po przerwie zimowej, w naszej szkole w Bojanie – odbyła się wyjątkowa uroczystość. Rada Gminy Szemud powołała z dniem 1 lutego 2012 r. Zespół Szkół w Bojanie, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa w Bojanie oraz Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie. Z tej okazji, w poniedziałek 13.02.2012 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się uroczysty apel.

W tym szczególnym wydarzeniu  wzięli udział: wójt Gminy Szemud – p. Zbigniew Engelbrecht, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia – p. Alicja Szarafin, ksiądz proboszcz – Piotr Maciołek. Swoją obecnością zaszczycili nas także radni gminy: p. Jacek Nawrocki, Kazimierz Mach, p. Wiktor Okrój, doktor Halina Pietkun, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Mirosława Hermann. Przybyła do nas także p. Sabina Bieszk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Koleczkowie wraz z uczniami klas VI.

 

Uroczyście przywitała nas dyrektor Zespołu Szkół w Bojanie – p. Danuta Hefta. Dzieci i młodzież zaszczyciły zebraną publiczność swoimi występami. Jako pierwsze wystąpiły najmłodsze dzieci z zespłu tanecznego „Szczepan”. Wykonały choreografie, które przeniosły zebranych widzów w świat muzyki i tańca. Oklaskom i wiwatom nie było końca.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z koła języka kaszubskiego. Wystąpiły one w tradycyjnych, ludowych strojach kaszubskich. Zaprezentowały piosenki, anegdoty i zabawne historyjki kaszubskie.

Na zakończenie wystąpiło koło języka angielskiego. Występ dzieci, ich wykonanie piosenki „Someone like You” wzbudziło zachwyt w zgromadzonych na sali gościach.

Po apelu i występach artystycznych, zaproszeni goście zabrali głos.  Natomiast dyrektor Zespołu Szkół w Bojanie – p. Danuta Hefta – serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie. Wyraziła również nadzieję w owocną pracę grona pedagogiczego Zespołu Szkół w Bojanie.

Justyna Kurlapska