16 i 17 stycznia 2012 roku odbyły się w naszej szkole apele podsumowujące naukę dzieci  w  I  semestrze roku szkolnego 2011/2012. Pani dyrektor  odczytała i zaprezentowała wyróżnionych uczniów na forum szkoły. Zostali oni nagrodzeni brawami oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia prymusów wraz z wychowawcami.

17 stycznia odbyło się również podsumowanie udziału dzieci w konkursach szkolnych i rejonowych. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody oraz oklaski od obecnych na apelu uczniów i nauczycieli. Zostały też zrobione pamiątkowe zdjęcia, które można oglądać w naszej galerii.