W Szkole Podstawowej w Bojanie 10 października 2011 r. odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej, zorganizowany przez p. Mirosławę Pakur i Izabelę Galińską. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI.  Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu reprezentantów z pięciu szkół: Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie,  Szkół Podstawowych w Koleczkowie,  w Częstkowie i w Bojanie.

Jury w składzie : p. Barbara Dziecielska, p. Tadeusz Dargacz, i p. Tomasz Becker przyznało:

– I miejsce Filipowi Drawc ze Szkoły Podstawowej w Bojanie za piosenkę pt. „Pałacyk Michla”.

– II miejsce zajęła Marta Lidzbarska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie z piosenką „Rozkwitały pąki białych róż

– III miejsce przypadło Honoracie Polaszek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, w której wykonaniu usłyszeliśmy pieśń „Legiony”.

Laureatów do konkursu przygotowała p. Izabela Galińska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Izabela Galińska