23 września 2011 r. o godzinie 12:05 odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Bardzo sprawnie, bez przepychanek i zamętu nauczyciele wyprowadzili wszystkich uczniów, pozostali pracownicy szkoły również opuścili budynek szkoły. W ciągu trzech minut, wszyscy znajdowali się już na ustalonym miejscu ewakuacji, czyli na boisku szkolnym. W sumie ewakuowano 231 uczniów. Nauczyciele jak i pozostały personel poprawnie, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową wypełnili swoje obowiązki wynikające z dyrektyw tego dokumentu.

koordynator ds. bezpieczeństwa