Dnia 15 września 2011 roku w Szkole Podstawowej w Bojanie odbył się apel poświęcony Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata”, w którym wystąpili uczniowie z klasy Vb i VIb. Po apelu wszyscy uczniowie wzięli udział w Międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Dzieci zaopatrzone w worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe uporządkowały wyznaczone tereny w pobliżu szkoły.
Idea „sprzątania” polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów. Wybierane są takie miejsca, w których zwykle licznie gromadzą się ludzie, jak parki, drogi publiczne, plaże, rzeki i jeziora. Zebrane śmieci powinny być następnie właściwie posegregowane i poddane recyklingowi.

Cele akcji „Sprzątanie Świata” są następujące:

  • skupienie mieszkańców całego świata wokół prostej metody poprawienia stanu ich środowiska naturalnego,
  • zwrócenie uwagi międzynarodowych środków przekazu, rządów, środowisk przemysłowych i władz lokalnych na problemy ochrony środowiska, a zwłaszcza na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich składowania i przetwarzania.

„Sprzątanie Świata” nie jest jednodniową akcją. Ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego życia.

Hanna Ossowska