W tym roku szkolnym został uruchomiony Elektroniczny Dzienniczek Ucznia. Do sekcji logowania można przejść wybierając właściwy odnośnik z MENU lub klikając w ten link EDU.

W dzienniczku będzie można znaleźć:

– oceny i obecności swojego dziecka
– informację o sprawdzianach
– informację o zachowaniu i uwagach
– zadane prace domowe
– plan zajęć i terminy przerw w zajęciach
– informację o wydarzeniach i wycieczkach klasowych,

a także kanał wiadomości RSS, za pomocą którego zasuskrybujecie Państwo informację o zmianach na Waszym koncie po każdorazowej dodanej informacji.

Każdy z rodziców uczestniczący w zebraniu szkolnym otrzymał indywidualny LOGIN i HASŁO za pomocą którego można zalogować się na stronie dzienniczka.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z EDU. Mamy nadzieję, że polubicie Państwo ten rodzaj bardzo szybkiej i dostępnej bez przerwy informacji o postępach w nauce waszych pociech.