Dnia 1 września 2011 roku, rozpoczął sie kolejny rok szkolny. Dzieci wróciły do szkoły po dwumiesięcznych wakacjach. Na uroczystych apelach zebrali się uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Pierwszym punktem apelu było uroczyste odśpiewanie hymnu, następne zebrani zostali powitani i poinformowani  o organizacji nowego roku. Później uczniowie przeszli do klas ze swoimi wychowawcami.

mgr Danuta Hefta