Tradycyjnie w przedostatnim tygodniu roku szkolnego klasy szóste uczestniczyły w balu z okazji ukończenia szkoły podstawowej. Organizatorami balu byli uczniowie klas szóstych oraz ich rodzice. Uczniowie, swoje święto rozpoczęli polonezem. Po części oficjalnej miała miejsce część bardziej nowoczesna, czyli dyskoteka.