Okres jesienno – zimowy to czas, w którym wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa osób pieszych. Osoby te często poruszają się po nieoświetlonych drogach, na których nie zawsze są wyznaczone miejsca (np. chodniki, pobocza) dla tej grupy uczestników ruchu. W związku z tym, 13.12.2010 r. gościliśmy w naszej Szkole przedstawiciela policji powiatu wejherowskiego oraz p. Alicję Szarafin-Grządkowską – kierownika referatu oświaty. 

Akcja – „Odblaski” uświadomiła dzieciom z naszej szkoły o poważnym niebezpieczeństwie, na które są narażone. Zgodnie z polskimi przepisami każde dziecko, które ukończyło siedem lat może poruszać się po drodze bez opieki osób starszych. Jednocześnie dzieci do lat 15 poruszające się po zmierzchu poza terenem zabudowanym powinny nosić elementy odblaskowe. Niestety ten zapis nie zawsze jest respektowany, a wśród ofiar wypadków w wieku szkolnym znaczną grupę stanowią właśnie piesi.

Zaproszeni goście wytłumaczyli dokładnie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze, co zrobić, by nie stwarzać zagrożenia oraz jak być widocznym na jezdni. Wszystkim dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Bojanie rozdane zostały elementy odblaskowe. Dzięki nim uczeń staje się widoczny na drodze, w związku z czym zwiększa się jego bezpieczna podróż do i ze szkoły.

Spotkanie zamknęły występy przygotowane przez p. Danutę Mostrąg i dzieci z klasy V – przypomnieli raz jeszcze podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze.

mgr Justyna Kurlapska