Dnia 19 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie z policjantem. Tematyka obejmowała wyjaśnienie pojęć: „czynu karalnego” i „demoralizacji” wśród uczniów.

Policjant odpowiadał na pytania oraz tłumaczył znaczenie wyżej wymienionych określeń. Spotkanie przebiegało dynamicznie i wniosło wiele nowych informacji.