12 października 2010 r. w Szkole Podstawowej obchodziliśmy X Dzień Papieski. Na apelach usłyszeliśmy treści odnoszące się do nauczania Papieża Jan Pawła II, dotyczące świętości. Ojciec Święty wskazywał, że droga świętości jest osiągalna dla każdego kto jej pragnie. Wyniósł za czasu swojego pontyfikatu rzesze świętych, co miało zachęcić wiernych do dążenia do własnej świętości.  Sam też własnym życiem dawał przykład drogi świętość. Papież zapewniał, że nie należy bać się wstąpić na tę drogę, Bóg zapewnia nas o swojej pomocy w dążeniu do nieba.

 

Dzisiaj wczasach ukrytej lub wręcz jawnej kpiny ze świętości trzeba być niezwykle odważnym, 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja, przed moim Ojcem, który jest w Niebie

aby nieprzekonanym ukazywać sens świętości. Jan Paweł II zaświadczał, że jest ona głębokim pragnieniem człowieka, czasem wprawdzie zagłuszonym troską tego świata, obłudą bogactwa i innymi żądzami, ale w gruncie rzeczy pragnieniem prawdziwym.

Na apelu wystąpiły dzieci z klasy IIIB przedstawiły dwa wiersze o polskim papieżu i poprowadziły śpiew ulubionej pieśni papieża pt. „Barka”. Uczniowie Koła Biblijnego prowadzili narracje do prezentowanej prezentacji multimedialnej . O całość zadbały nauczycielki panie Beata Wiśniewska i Barbara Dziecielska.

Barbara Dziecielska