22 grudnia 2009 r. w naszej szkole obchodziliśmy Wigilię Bożego Narodzenia, dlatego we wszystkich klasach dzieci z wychowawcami łamały się opłatkiem, składały sobie życzenia, śpiewały kolędy. Potem cała społeczność szkolna i zaproszeni goście obejrzeli przygotowane przez panią katechetkę jasełka pt. „Bóg dał nam swego Syna”. Występowały w nich dzieci z Koła Biblijnego i wspierały je dzieci z Koła Teatralnego, które prowadzi pani Alicja Roszman. Dzieci przypomniały wszystkim oglądającym ważne wydarzenia tej wielkiej, wyjątkowej nocy narodzin Zbawiciela. Mali aktorzy przenieśli nas najpierw na sam początek stworzenia świata, do raju, gdzie Bóg umieścił pierwszych ludzi, następnie przypomniały oglądającym skutki nieposłuszeństwa Adama i Ewy, po którym na świecie pojawiły się śmierć i grzech, a brama raju została zamknięta. Właśnie dlatego, Bóg posłał do Maryi Archanioła Gabriela,aby oznajmił Maryi, że została wybrana na Matkę Jego Syna. Jezus przyszedł na ziemię, urodził się w ubogiej rodzinie, w stajni, gdyż nie było miejsca w Betlejem dla Niego. Bóg zstąpił z nieba, uniżył się, On przez Swojego Ojca i przez posłuszeństwo Mu okazane przyszedł naprawić to, co Adam i Ewa zniszczyli przez nieposłuszeństwo.

Barbara Dziecielska