12 października 2009 roku – to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 41 uczniów klas pierwszych zdało swój pierwszy "szkolny egzamin" i zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej w Bojanie.

Do uroczystości ślubowania dzieci przygotowywały się od początku roku szkolnego. Uczyły się piosenek, wierszy, poznawały prawa i obowiązki ucznia.

Mimo dużej tremy, program artystyczny wypadł znakomicie. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. Następnie pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasowała każde dziecko. Wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy, a każda klasa obdarowała pierwszaki prezentami.

Po oficjalnej części uroczystości, dzieci udały się na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.