W szkole w Bojanie dnia 17 września 2009r. została przeprowadzona próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły. Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej.

Celem próbnych ćwiczeń jest praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z budynku przez uczniów i pracowników w przypadku sytuacji awaryjnej. Akcja ma również na celu zweryfikowanie skuteczności procedur ewakuacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obecnym w obiekcie.

Do naszych ćwiczeń przyłączyła się Ochotnicza Straż Pożarna z Bojana. Przybyli samochodem wyposażonym między innymi w zbiornik wodny, agregat wysokociśnieniowy. Strażacy pokazali sposób gaszenia płonącego stosu słomy.

Uczniowie bogatsi w wiedzę i doświadczenie wrócili do szkoły.

dyrektor mgr Danuta Hefta